Taptoe Groningen   |  K.v.K. Noord Nederland onder nummer: 02100041 Secretariaat: Maria in Campislaan 237, 9406 JG Assen Bank: Rabobank Stad en Midden Groningen nr.: NL20 RABO 0113951221
Taptoe Groningen,  Copyright 1997 - 2012. Alle rechten voorbehouden. Een evenement met landelijke allure - spectaculair in muziek, show en kleur Nieuws Deelnemers Vrienden Kaarten Multimedia Contact ook muzikaal gaat er niets boven Groningen
De middelen omdat tot stand te brengen kosten geld; geld dat opgebracht wordt door de betalende toeschouwers en de sponsoren. Al reeds 25 jaar lukt het - zij het soms met grote moeite - om de taptoe op die manier draaiende te houden en om u een perfecte avond te bezorgen.   Bij alle bezuinigingen en duurder wordende voorzieningen wordt het echter steeds moeilijker een traditie als Taptoe Groningen in stand te houden. Het zou daarom geweldig zijn om al die vrijwilligers - juist bij de 25e taptoe - een steuntje in de rug te geven door EENMALIG een VRIJWILLIGE BIJDRAGE  aan de Taptoe Groningen te schenken.   Eenmalig, zodat de taptoe met nog meer zekerheid nog jaren kan worden georganiseerd.
Jubileum Taptoe Groningen 25 jaar Taptoe Groningen is ook een moment om stil te staan bij al die vrijwilligers die geheel belangeloos hun steentje bijdragen aan het welslagen van de taptoe. Zij scheppen de omstandigheden, waaronder talrijke topkorpsen hun optredens op perfecte wijze kunnen laten zien.
Alle vrijwilligers zullen u enorm dankbaar zijn en zien uw bijdrage als een stimulans om Taptoe Groningen tot in de lengte van jaren vol te houden. Bij voorbaat hartelijk dank !!   Met muzikale groeten, Organisatie Taptoe Groningen
Uw vrijwillige bijdrage kunt u storten  op ons banknummer:   NL20 RABO 0113951221  onder vermelding van "jubileumbijdrage".